FAIL (the browser should render some flash content, not this).

KONTAKT

  • PRINTING-CENTER
    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • ul. Armii Krajowej 2/21
    38-400 Krosno

  • fax: 13 444 04 25
  • tel.: 13 444 04 26
  • NIP: 684-262-18-17
  • www.printing-center.pl

Zarządzania pracownikami

Dowiedz się jak sprawnie komunikować się z pracownikami również poza biurem przez telefon komórkowy.

Moduł ten służy do powiadamiania pracowników głównie o automatycznie tworzonym grafiku zleconych i przewidywanych prac, ich zmianach oraz do przekazywania ogólnych informacji organizacyjnych. Umożliwia ustrukturyzowaną komunikacje na liniach pracodawca-pracownik oraz pracownik-pracownik.

Moduł jest dostępny również na telefony komórkowe z dostępem do internetu, beż konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. Po zalogowaniu możemy wysyłać wiadomości do współpracowników lub kierownictwa.